สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง Blog

0

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มองค์กรเกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโ...

0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการผลิตข้าวสายพันธ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00...

0

ประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ แก้ไขปัญหาของเกษตรกร

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2563 เวลา ...

0

สภาเกษตรฯ เดินหน้าช่วยชาวนาจากผลกระทบการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร และปัญหาภัยแล้ง

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเน...

0

ประชุมพิจารณาโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ จังหวัดอ่างทอง ระยะที่ 5

วันนี้ (23 เม.ย. 64) เวลา 13.00 ...

0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มภาคกลาง สกช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน : แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต

สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26...