สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง Blog

0

สัมมนา โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนานฯ ปีการผลิต 2564/65

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 ...

0

ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 17-22)

0

สภาเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาโรคแมลงระบาดในพื้นที่นาข้าว

         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหว...

0

โครงการอบรมสัมมนาการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เ...

0

สภาเกษตรกรฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09...

0

ประชุมสัญจรเพื่อร่วมกำหนดจุดเน้น และนำเสนอความต้องการเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัญจรเพื่อร่...

0

สภาเกษตรกรฯ ร่วมจัดกิจกรรมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกรฯ ร่วมจั...

0

สภาฯเกษตรกรฯ ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน ก่อตั้งสภาประชาชน เพื่อชาวอ่างทอง

ประชาสัมพันธ์ สภาฯเกษตรกรฯ ร่วมก...

0

ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 9,10,11,12,13,14,15,16)

ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคาเกณฑ์ก...

0

จำหน่ายกุ้งก้ามกราม คุณภาพดี ราคาถูก จากเกษตรกรผู้ผลิตจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...