สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง Blog

0

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกไม้หวงห้าม ไม้ผลและพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.0...

0

สภาเกษตรกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เดินหน้าประชุมหารือจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 ...

0

สภาเกษตร จับมือ ปปส. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเฝ้าระวังปัญหาเสพติด

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00...

0

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด (อ่างทอง) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00...