Category: เตือนภัยเกษตรกร

0

สภาเกษตรฯ เดินหน้าช่วยชาวนาจากผลกระทบการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร และปัญหาภัยแล้ง

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเน...