Category: ผลงานของคณะทำงาน/ข้อเสนอ/การแก้ปัญหา/พัฒนาภาคเกษตร

0

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 เวลา 09.30...

0

ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0...

0

ข้าวสายพันธุ์ใหม่ (ข้าวเพื่ออาหารสัตว์ OSSY-23) ซึ่งทำการทดลองปลูกในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประธานสภาเ...

0

โครงการยกระดับองค์ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ...

0

สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน ของสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26...

0

เกษตรกรเรียกร้องน้ำไม่มีทำการเกษตร วอนรัฐบาลช่วยเหลือ

วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น...