Category: ข้อมูลทั่วไป

0

ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 17-22)

0

สภาเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาโรคแมลงระบาดในพื้นที่นาข้าว

         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหว...

0

ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 9,10,11,12,13,14,15,16)

ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคาเกณฑ์ก...

0

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา...

0

ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคาเกณพ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

0

สภาเกษตรฯสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ (ข้าวเจ้าหอม FRK-1)

     สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่...

0

เข้าพบนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวล...

0

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีง...