Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2563

วันที่ 17-25 ธันวาคม 2562 เวลา 0...

0

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล และระดับอำเภอ

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร...

0

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่อชาวนาไทย 4.0

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09...

0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการถวายผ้าพระกฐินและเททองหล่อพระประธาน ณ วัดนางในธัมมิการาม จังหวัดอ่างทอง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรก...