Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0

กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลคลองวัว ประจำปี 2564

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (26 ส.ค. 64) เวลา 13.00 น...

0

ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เ...

0

โครงการจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูกกว่าท้องตลาด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564     ...

0

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มองค์กรเกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโ...

0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการผลิตข้าวสายพันธ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00...