Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการถวายผ้าพระกฐินและเททองหล่อพระประธาน ณ วัดนางในธัมมิการาม จังหวัดอ่างทอง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรก...