ศูนย์เรียนรู้บางเจ้าฉ่าอินโนเวชั่นอ่างทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมสร้างการเรียนรู้กับชาวบ้าน มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่เป็นฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

          ศูนย์เรียนรู้บางเจ้าฉ่าอินโนเวชั่นอ่างทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมสร้างการเรียนรู้กับชาวบ้าน มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่เป็นฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการ “SMEs Start Up and lnnovation” โดยนำ นวัตกรรมทางคิด และเทคโนโลยี สู่การการผลิต การจัดการ ร่วมสร้างวิถีชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้บางเจ้าฉ่าอินโนเวชั่นโมเดล

          นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ จัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาคิดจำลองธุรกิจ ตอบโจทย์การพัฒนาระบบ คลัสเตอร์ เป็นตัวอย่างให้ชุมชนได้เรียนรู้ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 การผลิตขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 2 ขั้นการพัฒนา กลุ่ม 3 ขั้นเข้มแข็ง สร้างหลักคิด จัดตั้งกลุ่มธุรกิจตามสภาพพื้นที่ ภูมิปัญญา ความถนัด สื่อถึงระบบ การผลิตขั้นพื้นฐาน พัฒนา และ เข้มแข็ง ประกอบด้วย

          ระดับต้นน้ำ ใช้หลักการตั้ง บริษัทข้าวไรเบอร์รี่ ใช้วัสดุดิบ แกลบ รำ ปลายข้าว ทำปุ๋ยอินทรีย์ ส่งให้บริษัท สหายกัญ และ อัจฉริยะฟาร์ม บ้านกระท่อม ไปปลูกพืชผัก กัญชา กระท่อมฯ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

          ระดับกลางน้ำ ใช้หลักการตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ระบบการตลาด การบริการ การตลาดยุคใหม่ คิดโปรดักซ์ ทั้งอาหารไทยพื้นบ้าน อาหารสากล

          ระดับปลายน้ำ จัดระบบธุรกิจยุคใหม่ บริการกลุ่มเฉพาะ พัฒนาจัดการเชิงรุก จับคู่ธุรกิจ แหล่งทุน ตลาด เทคโนโลยี สร้างจุดขายพื้นที่ ที่โดดเด่น ต้อนรับการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ

          ผลการจัดนิทรรศการ “SMEs Start Up and Innovation” เป็นการสร้างการเรียนรู้จากพื้นที่จริง การคิดจริง ทำจริง  เพื่อตอบโจทย์จากการทำงานเชิงเดี่ยวที่อ่อนแอในอดีต แต่เมื่อปรับวิธีคิด การจัดคลัสเตอร์ เชื่อมโยงเป็นห่วงโซทางเศรษฐกิจ สังคม  มีกติกา และใจที่ดีต่อกัน สื่อถึงความสำเร็จที่เป็นจริง และตอบโจทย์ การเรียนการสอนที่ยึดตำราที่ได้ความรู้จากตำรา แต่การเรียนรู้จาก การคิด การทำ จากสิ่งจริง จะเห็นถึงความจริง ที่เกิดจริง จากตัวเราเอง สร้างตำราชีวิต ที่เราเรียนด้วยตัวเอง สอนตัวเอง และรับผลเอง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares