โครงการอบรมส่งเสริม องค์ความรู้การผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยี  ลำไอออนพลังงานต่ำ สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.

            สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม องค์ความรู้การผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยี  ลำไอออนพลังงานต่ำ สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนอาชีพที่มาจากความต้องการของเกษตรกรในเวทีจัดทำแผนตำบล เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีความเข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกิดการพัฒนาการสร้างรายได้เพิ่ม และลดภาระหนี้สิน การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

            วิทยากรบรรยาย ได้แก่ นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี บรรยายความรู้แนวทางการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่    เพื่อการผลิต บรรยายความรู้เรื่องการปลูกและดูแลแปลงข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายความรู้เรื่องการผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยี ลำไอออนพลังงานต่ำ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายความรู้ เรื่อง การจัดการปลูกและดูแลรักษา ดร.บุญร่วม คิดค้า  รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายความรู้  เรื่อง โรคแมลงและการจัดการดินและปุ๋ย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares