อบรมการส่งเสริมองค์ความรู้วิธีการและแนวทางการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมการส่งเสริมองค์ความรู้วิธีการและแนวทางการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น บูรณาการร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
 
          ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้รับการประสานจากสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดสร้างรายได้เพิ่ม สามารถผลิตเห็ดได้บางส่วน ซึ่งยังขาดองค์ความรู้ในการผลิตเห็ดเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด
          สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จึงดำเนินการประสานไปยังมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อจัดอบรมการส่งเสริมองค์ความรู้วิธีการและแนวทางการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
โดยได้ดำเนินการจัดอบรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มผู้เพาะเห็ดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งหมด 32 คน วิทยากรอบรม คือ นายปราโมทย์ ไทยทัตกุล วังเห็ดเพชรบุรี
บรรยาย
          -การผลิตหัวเชื้อเห็ดให้บริสุทธิ์แบบเกษตรกรมืออาชีพ
          -การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
          -สูตรวัสดุเพาะในถุงพลาสติก
          -การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ทดสอบผลผลิต
          -การเพาะให้เกิดดอกเห็ดหลังจากเส้นใยเดินเต็มถุง (เห็ดหูหนู)
          -การคัดเลือกดอกเห็ดใช้ตัดเนื้อเยื่อ ทดสอบก่อนผลิตจำหน่าย
ซึ่งคาดว่าหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น กลุ่มผู้เพาะเห็ดจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการเพาะเห็ดให้สามารถมีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares