ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลตลาดใหม่ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลตลาดใหม่ ครั้งที่ 2 ณ ห้องวัฒนธรรม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลตลาดใหม่ โดยมีนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง กอ.รมน. ปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง โครงการชลประทานอ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี สถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ เทศบาลตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดใหม่ ซึ่งได้รับการเสนอปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจากผู้นำชุมชน เพื่อต้องการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมทั้งการชี้แจงข้อมูลด้านน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพร้อมร่วมมือจัดทำ MOU ร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลตลาดใหม่ต่อไป
 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares