สภาเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาโรคแมลงระบาดในพื้นที่นาข้าว

   

     สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้รับการร้องทุกข์สภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร เรื่อง ปัญหาโรคแมลงระบาดในพื้นที่นาข้าว โดยมีตัวแทนผู้ร้องทุกข์ คือ นายวิโรจน์ เดชฟุ้ง แจ้งว่าเกษตรกรตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง กำลังประสบปัญหาโรคแมลงระบาดส่งผลให้นาข้าวเกิดความเสียหาย พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ประกอบกับการปลูกข้าวครั้งที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม ทำให้ขาดรายได้และรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองประสานกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอ งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของนาข้าว และทำหนังสือแจ้งถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน

     สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่แปลงนาเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลสามง่าม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 แล้วพบว่าเกิดจากการเข้าทำลายของหนอนกอข้าว โดนหนอนกอข้าวได้เข้าทำลายข้าวในระยะข้าวออกรวงแล้ว ทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวง รวงข้าวมีสีขาวที่เรียกว่าอาการ “ข้าวหัวหงอก” ซึ่งข้าวที่ได้รับผลกระทบเป็นข้าวที่มีอายุใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว จึงได้ให้คำแนะนำเกษตรกรสำหรับฤดูกาลผลิตรอบต่อไป ดังนี้

  1. เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ
  2. ไขน้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
  3. ปลูกพืชอื่นเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอนกอข้าว ปลูกพืชหมุนเวียน
  4. ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ทำให้ใบข้าวงามหนอนกอชอบวางไข่
  5. ใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยและทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง
  6. ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
  7. เมื่อพบอาการข้าวยอดเหี่ยวในระยะข้าว อายุ 3-4 สัปดาห์หลังหว่าน/ปักดำ ในระดับ 10-15% ให้ใช้สารชนิดพ่นน้ำ เช่น คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 20% อีซี) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วแปลงเพียงครั้งเดียว
  8. ไม่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดในนาข้าว เพื่อช่วยให้ศัตรูธรรมชาติ พวกแตนเบียนไข่และแตนเบียนหนอนของหนอนกอข้าว สามารถควบคุมประชากรหนอนกอข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares