สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2565 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

     1.กิจกรรมการสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี2565 และการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรเพื่อใช้ประกอบการจัดทำฐานข้อมูลและการจัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแระบวนการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล     ปี 2565 และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรในการใช้ประกอบการจัดทำฐานข้อมูล จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

โดยมีเป้าหมายเกษตรกรทุกหมู่บ้าน และใช้แบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูล 100 ชุด

2. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2565 โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดตลาดใหม่ อินทประชาสรรค์ หมู่ 1 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2565 โดยมีเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งหมด 65 คน ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมคิดหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการแล้วสรุปรวมจัดทำเป็นแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลพร้อมกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการเพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นที่ตำบลดังกล่าว และสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตน ด้วยตัวของเกษตรกรเอง รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรของตำบลต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares