ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 8:30 น.- 16:30 น.
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการประกันสุขภาพของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ…. , (ร่าง) ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลของพนักงาน พ.ศ…. , แผนพัฒนาแหล่งน้ำ โขง เลย ชี มูล , คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนจังหวัด) และ เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การนำเข้าข้าวโพดบด , หารือกรณีปัญหาปาล์มน้ำมัน , หารือกรณีการชดเชยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค ASF , การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินจากภาครัฐสู่เกษตรกร

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares