สภาเกษตรกรฯร่วมกับภาคประชาชน หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ราคาต้นทุนการผลิตสูง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับภาคประชาชนหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ราคาต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต่ำ และปัญหาหนี้สิน เป็นต้น ปัญหาสำคัญที่สุดและหรือความต้องการของจังหวัดอ่างทอง ที่ควรได้รับการแก้ไขและหหรือการพัฒนาที่จำเป็นที่สุด มีดังนี้
1. ปัญหาเรื่องน้ำการบริหารจัดการน้ำภายในจังหวัด เสนอให้มีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีพื้นที่นำร่องสำเร็จแล้ว ได้แก่ คลอง 3 ขวา 1 ขวา และคลอง 7 ซ้าย 1 ขวา ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างทั่วถึงต่อเนื่องในทุกๆคลอง (การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน)
พื้นที่นำร่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
1) คลอง 3 ขวา 1 ขวา
ชลประทานได้ปล่อยน้ำเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบเพื่อขอความร่วมมือชะลอการใช้น้ำ ในวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2564 เพื่อผลักดันน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำก่อน และอัดน้ำขึ้นก่อน ค้างไว้ 20 – 30 ซม. แล้วลดลงเหลือ 10 ซม. โดยให้พื้นที่อำเภอสามโก้ซึ่งอยู่ปลายน้ำได้ใช้ก่อน จากนั้นจึงเป็นอำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา โดยให้ผู้นำแต่ละพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้และบริหารการจัดสรรน้ำในพื้นที่ตนเอง
2) คลอง 7 ซ้าย 1 ขวา
ชลประทานได้ปล่อยน้ำเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 และประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรทราบ เพื่อขอความร่วมมือชะลอการใช้น้ำในวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 เพื่อผลักดันน้ำไปช่วยเกษตรกรทางท้ายคลองก่อน โดยให้ตำบลยี่ล้นและตำบลม่วงเตี้ย ซึ่งอยู่ท้ายคลองใช้น้ำก่อน โดยให้ผู้นำแต่ละพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรทราบเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้และบริหารการจัดสรรน้ำในพื้นที่ตนเองต่อไป
2. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ น้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตรกรรม และการป้องกัน น้ำท่วม ซึ่งต้องดำเนินการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินของจังหวัดอ่างทอง โดยหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินได้สำเร็จแล้ว
3. พื้นที่สาธารณะในจังหวัดอ่างทอง เสนอให้มีการจัดทำโครงการแก้มลิง ตามที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares