โครงการจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูกกว่าท้องตลาด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
          นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง นางพรสวรรค์ เริงมิตร สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และนางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร
          โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานการประชุม โดยโครงการนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย บริษัท เจียไต๋ จำกัด สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร จัดเตรียมปุ๋ยราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดในโครงการจำนวน 4.5 ล้านกระสอบ มีทั้งสิ้น 84 สูตร จำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยในช่วงที่ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ เกษตรกรที่ต้องการซื้อปุ๋ยราคาพิเศษ สามารถแจ้งความจำนงได้ในนามของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนการเกษตร หรือการรวมกลุ่มเฉพาะกิจ เพื่อซื้อปุ๋ยตามโครงการนี้ในราคาพิเศษ โดยสั่งจองปุ๋ย 84 สูตรตามราคาที่กำหนด ไม่รวมค่าขนส่ง ผ่านสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อำเภอ หรือที่เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
 
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีปัญหาราคาปุ๋ยเคมี ดังนี้
     1. สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยยินดีให้ความร่วมมือจำหน่ายปุ๋ยเคมีราคาถูกกว่าท้องตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกรโดยตรง
     2. กรมการค้าภายในประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลปริมาณและราคาจำหน่ายปุ๋ยแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมความต้องการปุ๋ยจากสมาชิก (ชนิด สูตรปุ๋ย ปริมาณ ยี่ห้อ ชื่อผู้ผลิต) แจ้งกลับมาที่กรมการค้าภายใน เป็นประจำทุกสัปดาห์
     3. สมาคมการค้าปุ๋ยฯ แจ้งความต้องการใช้ปุ๋ยไปยังผู้ผลิตและผู้นำเข้าจัดสรรปริมาณปุ๋ยให้แก่สถาบันเกษตรกรผู้ซื้อแต่ละราย โดยเมื่อสถาบันเกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยแล้ว ประสงค์จะมารับปุ๋ยเอง ให้ผู้ผลิตส่งมอบปุ๋ยที่โกดังของผู้ผลิต/ผู้นำเข้า หรือสถาบันเกษตรกร ประสงค์จะขอรับในพื้นที่ตั้งของตนเอง โดยให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยในพื้นที่ทำการส่งอมบปุ๋ยแก่สถาบันเกษตรกร และให้สถาบันเกษตรกรจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดต่อไป
 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares