โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มองค์กรเกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มองค์กรเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานกองทุนฟื้นและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้องค์กรเกษตรกรได้รับความรู้ และความเข้าใจในระบบตลาดออนไลน์ องค์กรเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องของการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยมีกลุ่มองค์กรเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงอแงซิตี้ผักอร่อยชุมชนบางแก้ว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่จังหวัดอ่างทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลปัตรจากใบหญ้าแฝกชุมชนบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และกลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าว สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม จำนวน 15 ราย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares