โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการผลิตข้าวสายพันธ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

                   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการผลิตข้าวสายพันธ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง โดยบูรณาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการเผลิตจังหวัดราชบุรี และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นำโดยนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง นางสาวเนตรโสม พฤกษาสวย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง นายเทธัสสิทธ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีและนายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิตจังหวัดราชบุรี โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 20 คน อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจการผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีความเข้มแข็งความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.เพื่อเกิดการพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้แก่พื้นที่เกษตรกรรม

3.เพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกษตรกรได้รับการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต มีความเข้มแข็ง ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร และขยายผลการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares