สภาเกษตรฯ เดินหน้าช่วยชาวนาจากผลกระทบการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร และปัญหาภัยแล้ง

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด พ.ศ.2565-2569 โดยดำเนินกระบวนการผ่านเวทีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองระดับตำบล และอำเภอ และกลุ่ม
ไลน์เครือข่ายสภากษตรกรจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีกระบวนการขั้นต้นในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร รับทราบถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งประเด็นปัญหาหลักของเกษตรกร คือ ไม่มีน้ำทำการเกษตร และผลกระทบ
จากภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินตามมา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง และนายเกษม ผลจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นตัวแทนชาวนาจากผลกระทบการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร และปัญหาภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 (ห้วยราชคราม) ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ ต.สีบัวทอง ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา และ ต.รำมะสัก ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกแปลงนาติดชายคลองส่งน้ำ 1 ขวา ที่เพาะปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 3-4 สัปดาห์ เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นข้าวที่ปลูกแห้งแล้งยืนต้นตาย เพราะผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ และปริมาณฝกตกในพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างน้อย สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกร สามารถมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรได้ โดยการประชุมครั้งนี้ มีนายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เข้าร่วมรับฟังเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไป

 
วันนี้ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง และนายเกษม ผลจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นตัวแทนชาวนาจากผลกระทบการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร และปัญหาภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 (ห้วยราชคราม) ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ ต.สีบัวทอง ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา และ ต.รำมะสัก ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกแปลงนาติดชายคลองส่งน้ำ 1 ขวา ที่เพาะปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 3-4 สัปดาห์ เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นข้าวที่ปลูกแห้งแล้งยืนต้นตาย เพราะผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ และปริมาณฝกตกในพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างน้อย สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกร สามารถมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรได้ โดยการประชุมครั้งนี้ มีนายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เข้าร่วมรับฟังเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares