โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มภาคกลาง สกช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน : แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต

สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มภาคกลาง สกช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน : แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต ระหว่างวันที่ 24 -25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มภาคกลาง สกช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน : แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต โดยมีนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรีสเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ให้การต้อนรับ โดยนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ในนามประธานกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 166 คน ได้แก่ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด, สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด,และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกรอบแนวทาง/กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในชุมชน ที่ได้จากการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม (แผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม) เพื่อพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมีรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย การบรรยาย การถอดบทเรียน การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น กิจกรรม Work shop การนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของภาคกลาง และกิจกรรม โชว์ แชร์ เชื่อม ตลาดนัดแผนชุมชน ต้นทุนแห่งอนาคต

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares