ประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และวันที่ 13 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงานการจัดทำเกษตรผสมผสาน ณ ชุมชนเจริญพัฒนา ตำบลห้วยนกยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อพิจารณาข้อเสนอการจัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ต่อไป
โดยได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในประเด็นพื้นที่ทำกินในเขต สปก. เราจะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จะเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐแบบอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares