ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดระดับตำบล และอำเภอ ครั้งที่ 3/2564

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จัดการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดระดับตำบล และอำเภอ ครั้งที่ 3/2564 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยลงพื้นที่ประชุมทั้ง 7 อำเภอ มีผู้แทนจากตำบลและหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในด้านต่างๆ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเกษตรให้แก่เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอและระดับตำบลนำไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรต่อไป
สรุปประเด็นปัญหาสำคัญของอำเภอต่างๆ เพื่อดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ดังนี้
1. ปัญหาภัยแล้ง
2. ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ
3. ปัญหาหนี้สิน
4. ปัญหาเกษตรกรขาดรายได้ต้องการเงินชดเชย
5. ปัญหาวัชพืชในคลองส่งน้ำและคูคลองตื้นเขินน้ำไหลไม่สะดวก
6. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares