อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

เกษตรกรจังหวัดอ่างทองโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆเป็นอย่างมาก เช่น การขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ รายได้ต่ำรายจ่ายสูง  เกิดภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้น สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองเห็นควรว่า จะต้องส่งเสริมการให้ความรู้และแนวทางการจัดเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่ออบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตรกรรม สร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร ต่อไป โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 15 คน

ธนาคารน้ำใต้ดิน แก้แล้ง แก้ท่วม แก้จน มีประโยชน์คือ

1.แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้

2.ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้าง

3.ใช้งบประมาณน้อย

ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเกษตรกรใน ตำบลวังหามแห สามารถปลูกพืชสร้างรายได้ เช่น มะละกอ ข้าวโพดฝักอ่อน การปลูกมันสำปะหลังแบบน้ำหยด พืชผักสวนครัว ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้นและพึงพอใจในโครงการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ถือเป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จจากการร่วมมือบูรณาการการทำงานอย่างแท้จริง”

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยจะเริ่มต้นจัดทำในบริเวณบ้าน และพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองก่อน และจะนำเสนอเข้าแผนขององค์การบริหารท้องถิ่น เพื่อนำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินมาช่วยแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares