โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่ออบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตรกรรม สร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร ต่อไป โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 15 คน
“ธนาคารน้ำใต้ดิน แก้แล้ง แก้ท่วม แก้จน มีประโยชน์คือ
1.แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้
2.ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้าง
3.ใช้งบประมาณน้อย
ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเกษตรกรใน ตำบลวังหามแห สามารถปลูกพืชสร้างรายได้ เช่น มะละกอ ข้าวโพดฝักอ่อน การปลูกมันสำปะหลังแบบน้ำหยด พืชผักสวนครัว ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ มีรายได้เพิ่มขึ้นและพึงพอใจในโครงการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ถือเป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จจากการร่วมมือบูรณาการการทำงานอย่างแท้จริง”
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยจะเริ่มต้นจัดทำในบริเวณบ้าน และพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองก่อน และจะนำเสนอเข้าแผนขององค์การบริหารท้องถิ่น เพื่อนำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินมาช่วยแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Shares