Monthly Archive: ธันวาคม 2020

0

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.3...

0

กิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (การปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09...