วันนี้ (12 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอ่างทอง เกิดการบูรณาการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง และเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ในด้านอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้

  1. การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
  2. การแก้ปัญหาด้านหนี้สินของเกษตรกร
  3. การช่วยเหลือเกษตรกรสภาวะภัยแล้ง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares