สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ
คณะสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นายวิทยา ผิวผ่อง 2.พลเอก เลิศรัตน์รัตนวานิช 3.นายลักษณ์ วจนานวัช 4.นายปัญญา งานเลิศ 5.พลเอก สราวุฒิ ชะลออยู่ 6.นายสาธิต เหล่าสุวรรณ 7.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย 8.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 9.นางจิรดา สงฆ์ประชา 10. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 11.นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 12.นางสุนี จึงวิโรจน์
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ กำนำผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตลอดจนนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับด้านการเกษตร และประเด็นอื่น ๆ
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดอ่างทอง โดยที่ผ่านมาเกิดผลกระทบจากภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ปัญหาด้านหนี้สินของเกษตรกร ปัญหาเรื่องไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง การบริหารจัดการน้ำไม่เป็นรูปธรรม และได้ยื่นหนังสือให้กับนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนอย่างเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares