ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัด 15 จังหวัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัด 15 จังหวัด
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกร จ.อ่างทอง พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 14 จังหวัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมพัฒนาเกษตรกรและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสภาเกษตรกรจังหวัด 15 จังหวัด โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ และสากลรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งภายใต้การดำเนินงานอย่างเข้มแข็งร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซียงใหม่ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ทำให้ปรากฎผลงานที่มีประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ โครงการวิจัย “ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำไอออนพลังานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวคุณภาพ” ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม ได้แก่ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 160 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares