Daily Archive: กันยายน 24, 2020

0

โครงการยกระดับองค์ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ...

0

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัด 15 จังหวัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื...

0

สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน ของสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26...