โครงการอบรมสัมมนาการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงให้แก่เกษตรกร เป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ได้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง, เกษตรกรทั่วไป, เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 40 คน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างความเข้าใจจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวได้
3. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้สร้างความเข้าใจการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่โดยเทคโนโลยี ลำไออ้อนพลังงานต่ำ ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น
จากการดำเนินการจัดอบรมสัมมนาการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว โดยวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยเทคโนโลยีลำไออ้อนพลังงานต่ำ ที่ให้ผลผลิตสูง โดยจำแนกพันธุ์ข้าวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ข้าวเจ้าหอมเพื่อการบริโภค 2.ข้าวเพื่ออุตสาหกรรม 3.ข้าวเพื่ออาหารสัตว์ หลังจากที่วิทยากรบรรยายเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพิ่มองค์ความรู้ในครั้งนี้มีความเข้าใจและต้องการนำข้าวไปปลูกเพื่อเป็นแปลงทดลอง และลงชื่อไว้กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares