บูรณาการ “การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ดำเนินโครงการบูรณาการ “การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการบูรณาการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามระบบ PGS จังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และเกิดการปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีให้เป็นเกษตรอินทรีย์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 54 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares