ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่     15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นำโดย     นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงาน     สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

เรื่องเพื่อพิจารณา

  1. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ
  2. ปัจจุบันมีการดาดคอนกรีตคลองชลประทานในการดำเนินงานขอให้มีการจัดทำประชาคมก่อน เพื่อเกษตรกรจะได้ทราบและเป็นมติในการสร้างดาดคอนกรีต
  3. ขอให้สำรวจพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดทำเป็นแก้มลิง เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
  4. ขอให้ชลประทานขุดลอกคูคลองบริเวณหน้าวัดเพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา โดยมีความลึกประมาณ 3 เมตร จากคูคลองเดิมและควรมีข้อห้ามจับปลาบริเวณคลองหน้าวัด
  5. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน หรือเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เพื่อจะได้นำน้ำกลับมาใช้ในฤดูแล้ง
  6. ข้อเสนอแนวทางในการจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอและตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำโครงการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนจากผลกระทบ covid-19 ดังนี้ ก่อนที่จะดำเนินโครงการฯ ขอให้แต่ละชุมชนจัดทำประชาคมให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและให้มีผู้แทนเข้าประชุม 10% ของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares