สภาเกษตรกรฯ เดินหน้าแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จัดเวทีจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2562 โดยมีเป้าหมาย 7 อำเภอ ๆละ 1 ตำบล และจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลและอำเภอ ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563

ได้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอต่างๆ ได้แก่ ปัญหาน้ำไม่เพียงพอด้านการเกษตร ปัญหาภัยแล้ง ข้าวและไม้ผลได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

สาเหตุเกิดมาจากวิกฤตภัยแล้ง ส่งผลกระทบรุนแรงบางพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา เกษตรกรหลายร้อยรายต้องยอมปล่อยพืชผลยืนต้นตาย เพื่อรักษาน้ำเอาไว้อุปโภคบริโภค เกษตรกรหลายอำเภอของจังหวัดอ่างทองไม่พอใจกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงส่งออกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอสามโก้  ได้ขอให้ชลประทานปล่อยน้ำมาเพื่อช่วยเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงส่งออกแต่ถูกเกษตรกรทำนาที่อยู่ต้นคลองสูบน้ำไปหมด แม้ว่าทางจังหวัดอ่างทองจะแจ้งประชาสัมพันธ์แล้วว่าให้งดการทำนาปรังก็ตาม

แนวทางการแก้ปัญหา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณา จากการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5/2562 ดังนี้

  1. เสนอให้ทางชลประทานจัดประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้ทำนา
  2. การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำควรเป็นการแก้ไขในระยะยาว เสนอให้ใช้หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน
  3. เสนอให้ชลประทานกำหนดพื้นที่การใช้น้ำให้ชัดเจน ต้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบโดยทั่วถึง ในเรื่องพื้นที่ที่อยู่ห่างจากคลองส่งน้ำและพื้นที่ที่อยู่ปลายคลองไม่ได้รับน้ำ เกษตรกรที่อยู่บริเวณดังกล่าวจะได้ไม่ทำนา ในส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้รับน้ำขอให้มีการชดเชยเป็นเงินจำนวนไร่ละ 1,000 บาท และควรกำหนดระยะเวลา 1 ปี ทำนาได้ 2 ครั้ง
  4. เสนอให้มีการจัดประชุมจังหวัดที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและ กทม.
  5. ขอให้จังหวัดสำรวจพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดทำเป็นแก้มลิง เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
  6. ให้รัฐบาลสนับสนุนการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรโดยให้คิดจากพื้นที่ 10% ของพื้นที่ทั้งหมด เช่นมีพื้นที่ 10 ไร่ ให้ขุดสระน้ำ 1 ไร่

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares