กิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง นางวิจิตรา พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี  2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรคนรักบ้านพราน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 40 คน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มเกษตรกรคนรักบ้านพราน ซึ่งเป็นกลุ่มแบบธรรมชาติ ที่มีอาชีพหลักคือการปลูกข้าวทำนา และมีเครื่องสีข้าวชุมชน แต่ไม่ได้มีการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares