ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดระบบชลประทาน เพื่อเกษตรกรรม แนวทางการขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง แนวทางการขับเคลื่อนการับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares