Daily Archive: กุมภาพันธ์ 20, 2020

0

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล และระดับอำเภอ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง...

0

ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 เวล...