ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ 6/2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ในการประชุมได้มีการบรรยาย “กรอบความร่วมมือในการทำงานระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ” โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวว่า เกษตรกรไทย ปัญหาหลักที่พบอยู่มี 2 ประเด็น คือ นโยบายไม่ชัดเจน การคิดและแก้ปัญหายังคิดและทำแบบเก่า จึงไม่สามารถขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล อย่าง BCG Model และสภาเกษตรกรฯ ต้องทำงานร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเกษตรกลุ่มเก่า เช่น ข้าว ยาง มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน รวมไปถึงสินค้าเกษตรกรกลุ่มใหม่อย่าง ไผ่ กัญชง เป็นต้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านประมงในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชกำหนดการประมง เป็นต้น

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares