ประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิต การับรองการแปรรูป และการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ต้นทาง กลางทาง ปลายทอง รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์รายใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างความตระหนักรู้สินค้าคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ผลิต/ผู้บริโภค ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares