นโยบายเร่งด่วน “ช่วยเหลือเกษตรกร” ประกันราคาข้าว

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับฟังนโยบายของรัฐบาล กำหนดนโยบายเร่งด่วน เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชยการประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และราคาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ประกันรายได้ข้าวที่ความชื้นไม่เกิน 15% โดยข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 30 ตัน หรือ 40 ไร่/ครัวเรือน
– ข้าวเหนียว 12,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตันหรือ 40 ไร่/ครัวเรือน
– ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 14 ตัน หรือ 40 ไร่/ครัวเรือน
– ข้าวนอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตัน หรือ 40 ไร่/ครัวเรือน
– ข้าวหอมปทุม 11,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 25 ตัน หรือ 40 ไร่/ครัวเรือน
โดยหลังจากนี้จะนำความเห็นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. เพื่อขอความเห็นชอบและนำเข้าสู่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งชาวนาผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งข้อมูลมายัง ธกส.ในการจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งวิธีการคิดส่วนต่างราคานั้น คือ เอาราคาประกันเป็นตัวตั้ง ลบด้วยราคาตลาด ณ เวลานั้น แล้วรัฐบาลก็จะจ่ายเงินส่วนต่างที่เหลือที่จะประกันให้กับชาวนา และในขณะนี้ มีชาวนาขึ้นทะเบียนไว้กว่า 3.9 ล้านครัวเรือน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares