โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลที่มีจิตอาสา และมีความตั้งใจ ได้เข้ารับการอบรมความรู้  การป้องกันภัยจากยาเสพติด และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลรอบข้างและชุมชนโดยผ่าน และร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ และนำเสนอวิธีการป้องกันภัยจากยาเสพติดให้กับสำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยช่องทางการสื่อสารผ่าน Application Line โดยนายประสาร หยงสตาร์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ปปส.ภาค 1 บรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 และนางกาญจนา นวลชื่น เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง บรรยายแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการครอบครองกัญชา และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางวิจิตรา พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 82 คน หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares