สภาเกษตรยื่นหนังสือช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เรื่องปัญหาเกษตรกรขาดน้ำในการเพาะปลูกข้าว เนื่องจากได้รับหนังสือการร้องทุกข์สภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร จากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองแต่ละพื้นที่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอ่างทอง ได้รับความเดือดร้อนจากการเพาะปลูกข้าวแล้วขาดน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว สืบเนื่องจากการทำประชาคมการปลูกพืชเหลื่อมเวลา โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2562 โครงการชลประทานอ่างทอง จะส่งน้ำให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และขอเลื่อนการส่งน้ำมาเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แต่จนถึงปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังขาดน้ำ ถ้าโครงการชลประทานไม่สามารถส่งน้ำให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ จะทำให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อน ตลอดจนเกษตรกรต้องมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares