ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเิกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัดอ่างทอง รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง จำกัด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง และการจำหน่ายสินค้าจังหวัดอ่างทอง และพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares