ประชุมคณะทำงาน ทั้ง 3 คณะ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะทำงานด้านข้าว ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ
และจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำชลประทาน แนวทางการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรควรปลูกให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ปีที่ 2 เพื่อเสนอขอรับโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares