ประชุมคณะทำงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะทำงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2561 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ที่ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเสนอแนวทางดังนี้

การทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

  1. ควรทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยการทำแบบผสมสาน
  2. ต้องจัดทำระบบน้ำ มีการตรวจสอบน้ำให้ปลอดภัย
  3. เกษตรกรต้องควบคุมการใช้สารเคมี และการใช้น้ำ ไม่ให้เดือดร้อนแปลงข้างเคียง
  4. เสนอให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมี เพื่อผู้บริโภคจะได้มั่นใจในการซื้อสินค้า

การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ ปีที่ 2 ประจำปี 2562

ให้สมาชิกฯแต่ละอำเภอสำรวจศูนย์ต้นแบบและเสนอเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ และเสนอขอพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares