สภาเกษตรกรยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนการปลูกข้าว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจาณาร่าง พ.ร.บ. ข้าว พ.ศ. …. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง และคณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ข้าว พ.ศ. ….. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตรวจทานร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….และยื่นหนังสือข้อเสนอต่อ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อยื่นข้อเสนอพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ ข้าว พ.ศ. …. โดยให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร การปลูกข้าวและเกษตรกรรมยั่งยืน ในมาตรา 22 และมาตรา 23 เพื่อให้รัฐสามารถส่งเสริมและสนับสนุนชาวนา องค์กรชาวนาและผู้ประกอบกิจการข้าวครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิต และผลผลิต

มีมาตรฐานสอดคล้องกับกการส่งออก อีกทั่งให้มีกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนา ในมาตรา 24-26 และมาตรา 34-42 ที่เป็นแหล่งรายได้สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนชาวนาและผู้ประกอบกิจการข้าวให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้มีหมวดค้าข้าว เพื่อให้การค้าข้าวทั้งตลาดภายใน และตลาดต่างประเทศ เกิดความเป็นธรรมทั้งระบบ

อย่างไรก็ตามพลเอก ดนัย กล่าวว่า จะรับข้อเสนอดังกล่าวไว้เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านต่อไป

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shares