Daily Archive: มิถุนายน 16, 2018

0

นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 244 ราย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา...

0

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม จังหวัดอ่างทอง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่ครูทุกคนในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแทนการประมูล และได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการอาหารกลางวัน ในระดับยอดเยี่ยม 

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม จังหวัดอ่าง...