สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง Blog

0

สภาเกษตรกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เดินหน้าประชุมหารือจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 ...

0

สภาเกษตร จับมือ ปปส. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเฝ้าระวังปัญหาเสพติด

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00...

0

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด (อ่างทอง) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00...

0

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30...