สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง Blog

0

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัด 15 จังหวัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื...

0

สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน ของสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26...

0

เกษตรกรเรียกร้องน้ำไม่มีทำการเกษตร วอนรัฐบาลช่วยเหลือ

วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น...

0

บูรณาการ “การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ...

0

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง พาแกนนำดูน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนภูมิพล

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 สภาเกษ...

0

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร

วันนี้ (16 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น...